Magazins.RO > Politică de Confidențialitate

Cine suntem și cum ne puteți contacta

MAGAZINS este denumirea comerciala a GAGET4U S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Galati, Soseaua de Centura nr. 96C, avand numar de ordine in Registrul Comertului J17/523/2018, cod unic de inregistrare fiscala 39212629.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să ne contactați prin intermediul Mesageriei Marketplace, sau sa contactati Responsabilul MAGAZINS cu protecția datelor la adresa de e-mail support@magazins.ro sau prin poștă sau curier la adresa  Galati, Soseaua de Centura nr. 96C : în atenția Responsabilului MAGAZINS cu protecția datelor.

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental MAGAZINS, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele cu caracter personal în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele cu caracter personal atunci când interacționați cu noi prin aplicatia “MAGAZINS Marketplace”, aplicatie prin intermediul careia partenerii marketplace (“Utilizatorii”) pot sa isi gestioneze mai rapid afacerea, prin intermediul dispozitivului mobil. Astfel, Utilizatorii vor avea posibilitatea sa acceseze numeroase functionalitati incluzand, dar fara a se limita la finalizarea comenzilor si a retururilor inregistrate pe site-ul MAGAZINS, modificarea preturilor si a stocurilor, listarea si asocierea de produse noi.

Avand in vedere aceasta prelucrare, aveti obligatia de a pune la dispozitia angajatilor ale caror date cu caracter personal le agaugati in aplicatie prezenta “Politica de Confidentialitate”

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Scopul colectarii datelor cu caracter personal este de a crea cont in Aplicatie si de a confirma identitatea  (“Utilizatorului”):

 • Nume si prenume ale reprezentantului/angajatilor Utilizatorului
 • Telefon ale reprezentantului/angajatilor Utilizatorului
 • Adresa de email ale reprezentantului/angajatilor Utilizatorului

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele cu caracter personal introduse de catre dvs in aplicatie in scopul accesarii contului de Utilizator si oferirii accesului  la functionalitatile numeroase ale Platformei MAGAZINS Marketplace, incluzand, dar fara a se limita la finalizarea comenzilor si a retururilor inregistrate pe site-ul MAGAZINS, modificarea preturilor si a stocurilor, listarea si asocierea de produse noi.

Cui transmitem datele dvs cu caracter personal

MAGAZINS nu va transmite datele dumneavoastra cu caracter personal catre terti.

Cum protejăm securitatea datelor dvs cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Cat pastram datele dvs cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în aplicatia MAGAZINS Marketplace. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta prin intermediul Mesageriei Marketplace, sau folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteti cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului MAGAZINS Marketplace. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs..

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizateDescriere
AccesulPuteți să ne cereți:


 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.
RectificareaNe puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.


Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelorNe puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:


 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
 • dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligație legală în acest sens.


Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.


Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare


Restricționarea prelucrării datelorNe puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:


 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.


Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul dvs.; sau
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
 • pentru a proteja drepturile MAGAZINS sau ale altei persoane fizice sau juridice.
Portabilitatea datelorNe puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:


 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.
OpozițiaVă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.


De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automatePuteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:


 • produce efecte juridice cu privire la dvs; sau
 • vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.


Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs; sau
 • se bazează pe consimțământul dvs explicit.
PlângeriAveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:


Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.   


Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul MAGAZINS cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • prin e-mail la adresa: support@magazins.ro
 • prin poștă sau curier la adresa: șoseaua de Centura nr. 96C, Județul Galați – cu mentiunea în atenția Responsabilului MAGAZINS cu protecția datelor.
Item added To cart
X